Studimi i besimit, nevojë urgjente për të mbrojtur fëmijët tanë.

🔆Është bërë studimi i besimit nevojë urgjente për të mbrojtur fëmijët tanë
➖Sikur ata barinjtë që ruajnë delet e tyre nga ujërit që u vijnë rrotull kudo.
🖇Studimi I besimit është më I rëndësishëm se studimi I gjithçkaje tjetër.
🔅Ç’ka po ndodh në kohën tonë është shumë më e madhe se ajo që na kanë mësuar prindërit tanë
🔹Kërkojmë për fëmijët shkolla ndërkombëtare dhe private, standart jetese lukzose, gjuhë të dytë…etj..etj..dhe harruam tu mësojmë gjënë bazë të stabilitetit të jetës së tyre…besimin në Zot. Harruam tu themi që kush është me Allahun ka gjithçka e kush është larg Allahut ka humbur gjithçka.
☄️Natyra e tyre e pastër po njolloset, dhe po luftohet, prandaj mësojuani fëmijëve besimin, lidhini zemrat e tyre me Zotin.
🌀Mësojini ata se në sprova kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe armatosemi kundër tyre. Ky është armiku mbi të cilin nëse triumfojmë, atëherë armiku tjetër është I dobët para nesh.
⤵️Lutuni për fëmijët tuaj
🤲🏻O Zot, na ruaj ne dhe fëmijët tanë nga sprovat, të dukshme dhe të fshehtat.
🤲🏻O Zot, na ruaj e na jep paqe, o Zot i botëve
🤲🏻O Zot, ruaji ata me Fuqinë dhe Forcën Tënde
💎Nuk ka strehim prej Teje veçse tek Ti.
#përkthim

Nga: Flutura Gurra