Të drejtat palestineze janë shkelur për 75 vjet, thotë shefi i diplomacisë palestineze

Riyad al-Maliki

Ministri i Jashtëm palestinez thotë se të drejtat e parashikuara në Deklaratën e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, e cila sot shënon 75 vjetorin e saj, nuk u janë shtrirë kurrë palestinezëve.

“Të drejtat e popullit palestinez janë shkelur për 75 vjet, mbi të gjitha e drejta për jetë”, thuhet në një postim të Ministrisë së Jashtme palestineze, që i atribuohet Ministrit të Jashtëm Riyad al-Maliki, në X.

Deklarata e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, e miratuar më 10 dhjetor 1948, përcakton të drejtat dhe liritë themelore, duke përfshirë të drejtën e jetës dhe lirinë e lëvizjes, të të gjithë individëve, pavarësisht nga “kombësia, vendbanimi, gjinia, origjina kombëtare ose etnike. , ngjyra, feja, gjuha ose ndonjë status tjetër”. /mesazhi