Allahu është me i madhi (Video Klip)

Allahu Ekber – Allahu është me i madhi, është fraza më e bukur që zë vend në fjalorin tonë.

Ajo u keqpërdorua dhe u keq interpretua, me qëllim që ta humbin vlerën e saj.

Shiqoje videon për të mësuar më shumë për bukurinë e kësaj fjale.