37 gra dhe 37 fëmijë kosovarë gjenden në zona të luftës në Siri dhe Irak

Dyzet e katër gra janë të përfshira në konfliktin e luftës së Sirisë, prej të cilave 7 janë kthyer në Kosovë dhe 37 fëmijë gjenden në zona të luftës momentalisht.

Kështu u tha sot në tryezën e rrumbullakët mbi implementimin e Strategjisë Nacionale dhe planit të veprimit në parandalimi të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm 2015 – 2020, të titulluar “Fuqizimi i rolit të gruas në parandalim të ekstremizmit të dhunshëm; të arriturat dhe sfidat në Komunën e Prishtinës”, organizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë.

Qëllimi kësaj tryeze ishte diskutimi mbi angazhimin e tanishëm të grave në parandalim të ekstremizmit të dhunshëm në Komunën e Prishtinës.