A jeni duke e tepruar me vajin – mund të krijoni një problem të madh

Shkopi i gjatë ka tregues të shënuar qartë për nivelin maksimal dhe minimal të lejuar të vajit.

Nëse ka shumë pak vaj në motor, herët a vonë do të keni probleme. Nga ana tjetër, ekziston ende një mit që shtimi i pak më shumë vaj sesa tregon shkopi nuk mund të dëmtojë, thotë Eberhard Lang nga TUV SUD.

Sidoqoftë, në rastin e tejmbushjes, vaji hyn në traktin e marrjes përmes ventilimit të karterit. Vaji mund të dëmtojë konvertuesin katalitik. Në raste ekstreme, kjo mund të çojë në dëmtim të plotë të motorit.

Është mirë të kontrolloni nivelin e vajit pas rreth 1000 kilometrash. Nëse është në pjesën e shënuar të shufrës matëse, nuk do të ketë asnjë problem, thotë një ekspert i TUV SUD.

Disa prodhues, si Kia, kanë publikuar këshilla për mbushjen e tepërt dhe çfarë mund të ndodhë nëse bëni:

1) Rrjedhje vaji

2) Era e djegies së vajit të motorit

3) Tymi nga motori

4) Lëshimi (sasi më i madh) i tymit nga tubi i shkarkimit

5) Motori bën zhurma të çuditshme

Shkopi ka tregues të shënuar qartë për nivelin maksimal dhe minimal të lejuar të vajit.

Niveli i vajit duhet të jetë midis dy shenjave. Prandaj, kini kujdes që të mos shtoni shumë vaj pasi kjo mund të dëmtojë motorin.