Anulohet vendimi për shpronësimin e tokave për ndërtimin e Autostradës Prishtinë-Pejë

Kabineti qeveritar ka anuluar vendimin përfundimtar 10/15 të datës 17 dhjetor 2018 për shpronësimin për interes publik të pronave të paluajtshme, të cilat preken nga ndërtimi i Autostradës Prishtinë – Pejë, Segmenti Kijevë – Klinë – Zahaq (MFPT).

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se pas gjetjeve të auditorit që shpërfaqin shkelje të shumta në procesin e shpronësimit që preken nga ndërtimi i kësaj autostrade dhe për qellim të ndaljes së keqpërdorimit të parasë publike përkatësisht për shpërputhjen prej 12 milionë eurosh, ky vendim po anulohet.

Ministri i Financave dhe i Transfereve Hekuran Murati ka thënë se objekti i shpronësimit i është nënshtruar auditimit.

Ai ka thënë se ka pasur keqpërdorime dhe shpërputhje të vlerave.