Bazat e një ekipi të suksesshëm

Dr.Tarik Suvejdan

Një person i suksesshëm është ai që mund të ndërtojë një ekip të suksesshëm pune rreth tij.

Karakteristikat e një ekipi të suksesshëm janë:

1- Bashkëpunimi për të arritur qëllimet-objektivat,
2- Aftësia për të identifikuar problemin dhe mënyrën e trajtimit të tij,
3- Njohja e pikave të forta dhe të dobëta të çdo personi dhe bashkëpunimi për të plotësuar njëri-tjetrin,
4- Respektojnë të drejtat e njëri-tjetrit,
5- Punojnë për të shkëmbyer informacione dhe ide,
6- E motivojnë njëri-tjetrin,
7- Kur një person merr pjesë në vendimmarrje, ai bëhet më i përkushtuar dhe i etur për suksesin e këtij vendimi.

~Sipas mendimit tuaj:

Cilat janë karakteristikat më të rëndësishme të një ekipi të suksesshëm? Dhe pse?

Shqipëroi: Bedri Syla
Autor: Dr.Tarik Suvejdan