Dembelët e “Hasan Prishtinës” (Foto+Dokument)

ORCA ka publikuar sot të gjeturat nga monitorimi i konsultimeve të profesorëve të Fakultetit Filozofik, Ekonomik dhe Juridik.
Gjatë këtij hulumtimi është monitoruar puna e 86 profesorëve, duke përfshirë vetëm ata që kanë shpallur në dyert e tyre orare për konsultime. Nga këta profesorë, 50 kanë munguar në 70% deri në 100% të konsultimeve të monitoruara. 16 prej tyre kanë munguar në 50% deri në 70% të konsultimeve të monitoruara, ndërsa 20 profesorë kanë munguar në më pak se 50% të konsultimeve.
Vlen të theksohet se nga numri total prej 86 profesorësh të monitoruar, 34 prej tyre nuk kanë mbajtur asnjë konsultim, ndërsa vetëm 7 prej tyre i kanë mbajtur të gjitha konsultimet e programuara.
Raportin e plotë mund ta gjeni në këtë link: http://orca-ks.org/wp-content/uploads/2017/05/Raporti-i-Monitorimit_Interactive.pdf