Deputetët e Kuvendit miratojnë dy marrëveshje ndërkombëtare

Kuvendi i Kosovë me 84 vota për kanë miratuar marrëveshjen me Bankën Evropiane për Investime (BEI).

Sipas këtij Projektligji, pritet të bëhet rehabilitimi i linjës hekurudhore numër 10.

Po ashtu, deputetët kanë miratuar marrëveshjen për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet MASHTI-t dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim për zbatimin e Projektit “Hulumtimi dhe shkencat e aplikuara në arsimin e lartë + (HERAS+).

Kjo marrëveshje u hedhë në votim dy herë pasi që herën e parë nuk pati kuorum, për shkak nga PDK-ja u tha se Ministria e Arsimit veçse e ka filluar miratimin e kësaj marrëveshje.

Ky Projektligj ka kaluar me mbi 80 vota për.

Kuvendi miratuar edhe rekomandimet e Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin e Auditimit të pasqyrave vjetore financiare të N.P Hortikultura për vitin 2020.