Dokumentar: Rruga per ne Meke (Video)

Qabja është vendi, që tërheq të gjitha zemrat e muslimanëve kudo që jetojnë… Fytyrat qe e duan Allahun i drejtohen  saj pesë herë në ditë dhe natë.

Muslianët vërshojnë për në Qabe, duke ardhur nga vende të ndryshme, për të kryer cermonitë e Haxhit, për të bërë tavaf rreth Qabes, duke qenë zinxhir në këtë adhurim, që ka filluar qysh nga koha kur Ibrahimi e ndërtoi atë.

Kështu Qabja është shtëpia e parë e ndëruar për adhurim mbi tokë, por për adhurimin e pastër dhe të sinqertë. Dokumentari i mëposhtëm tregon se si kjo rrugë nuk është gjithmonë e lehtë, por padyshim, është rrugë që ja vlenë. /MESAZHI/

https://www.youtube.com/watch?v=ltTNNQiLxro