Dosja Historike – Mamusha, Turqia e vogël në mes të Kosovës