Episodi 3: Edhe profeti ishte njeri, Ferid Piku & Vladimir Kera | Qendra MINBER