Firefox-i do t’ju njoftojë kur vizitoni faqet që s’bën t’i hapni

Versionet e ardhshme të Firefox-it do të paralajmërojnë përdoruesin kur ata hasin në një faqe interneti që ka qenë viktimë e shkeljeve të të dhënave të raportuara kohët e fundit.

Mjeti, i quajtur Firefox Monitor Notifications , është në dispozicion tani në Firefox.

Ky sistem punon duke njoftuar automatikisht përdoruesit kur vizitojnë një faqe të komprometuar kohët e fundit. Përdoruesi pastaj mund të klikojë në alarm për të vizituar faqen e Monitorit të Firefox-it, ku ata mund të kontrollojnë nëse detajet e tyre personale janë kapur në rrjedhje.

Alarmet shfaqen vetëm një herë në faqe, dhe tregohen vetëm për faqet që janë komprometuar në dymbëdhjetë muajt e mëparshëm.