Globalizëm i poshtërimit, banalitetit dhe nxitjes së epshit në çdo mjet të informacionit…

Dr. Mustafa Mahmud

“Plaga e kësaj kohe është mungesa e moralit dhe mungesa e fesë… kthim prapa i rolit mbikëqyrës të familjes dhe mungesa e shembullit të mirë në shtëpi, në shkollë dhe në universitet.
Tirania e materies, vlimi i lakmisë dhe i babëzisë, aktet e rrëmbimeve, adhurimi i këngëtarëve, i më të fortëve dhe i më të pushtetshmëve edhe sikur të jenë hajdutë, të pandërgjegjshëm dhe të pandershëm.
Adhurimi i formaliteteve, hipokrizia e pushtetarëve dhe ecja me taborët e udhëheqësve.
Globalizmi i poshtërimit, banalitetit dhe nxitjes së epshit në çdo mjet të informacionit.
Të gjitha këto zanafilla, janë ato të cilat na kanë çuar aty ku ne po vuajmë prej tyre!”
___________________
Dr. Mustafa Mahmud

Hoxhë Lavdrim Hamja