Imamët e Austrisë me Deklaratë kundër terrorit

 

Mbi 300 imamë të Bashkësisë islame të Austrisë (IGGÖ) nënshkruan sot një DEKLARATË kundër ekstremizmit, dhunës dhe terrorit.

Në mesin e tyre edhe imamët e Komunitetit Shqiptar (ALKIG)