KSHZ: Deri në ora 10:00 votuan 9.49 për qind e qytetarëve me të drejtë vote

Komisioni Shtetëror Zgjedhor nëpërmjet një konference për shtyp ka bërë të ditur daljen e votuesve në tërë Republikën e Maqedonisë. Dalja e votuesve në nivel republikan deri në ora 10:00 ishte 9.49 për qind. Në nivel të njësive zgjedhore, dalja është si vijon:

Njësia zgjedhore numër 1: 11.05%

Njësia zgjedhore numër 2: 9,70%

Njësia zgjedhore numër 3: 11.36%

Njësia zgjedhore numër 4: 11,29%

Njësia zgjedhore numër 5: 9.05%

Njësia zgjedhore numër 6: 5,10%

Këto rezultate bazohen në 95.05 për qind e të dhënave të përpunuara. Deri më tani, nga KSHZ-ja thanë se janë regjistruar vetëm disa parregullsi të vogla.