Kush jeni pra ju dhe cilat jane qellimet tuaja?! – Reagim

Ubejd Gashi

Feja e Isaut – Isusit eshte Feja e ZOTIT NJE.
Feja e Mojsiut – Musaut eshte Feja e ZOTIT NJE.
Feja e I(A)brahamit eshte Feja e ZOTIT NJE.
Feja e Muhamedit eshte Feja e ZOTIT NjE.
Keta ishin Te Zgjedhurit – te Derguarit e Nje ZOTI.
Te gjithe te Derguarit e ZOTIT nga Ademi, e pastaj te Nuhi e te Ibrahimi e te gjithe tjeret deri te Musa, Isa e Muhamedi ishin pra ne Fene e Nje ZOTI.
Adhuronin Nje ZOT TE VETEM!
Te gjithe ata iu Nenshtruan- Perulen Fese -Besimit ne ZOTIN NJE.
Besimi i tyre ishte i perbashket NE NJE ZOT TE VETEM!
Po ju, ne ciljn ZOT po thirrni.
ZOTI i Isusit, i Musaut, i Abrahamit dhe i Adrmit e Muhamedit ishe NJE ZOT I VETEM I PERBASHKET!
Se, nuk ka dy.
Ju ne cfare po thirrni.
Nese kishit me qene Atdhetar, nuk beni percarje dhe urrejtje ndaj shqiptareve- çfaredo feje qofshin.
Nese kishit me qene besimtar te krishter ne besimin ne ZOTIN e Isusit, ne do te ishim bashkuar te ZOTI i Isaut, Musaut, Muhamedit.
Kush jeni pra ju dhe cilat jane qellimet tuaja?!