Ministria e Shëndetësisë bën thirrje për aplikim të vaksinimit antiCOVID

Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve të vendit që të aplikojnë për marrjen e vaksinës përmes platformës elektronike eKosova, ku aplikimi është thjeshtëzuar.

Personat me sëmundje kronike janë kategori prioritare në këtë fazë të vaksinimit, andaj u bëhet thirrje këtyre personave, pa dallim moshe (mbi 18-vjeç), që të aplikojnë për vaksinim, duke e plotësuar rubrikën “sëmundje kronike” në aplikacion.

Të njëjtit do të kontaktohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe qendrat e vaksinimit nëpër komuna për t’u vaksinuar sipas terminëve që do t’u caktohen.

Kjo është procedura e regjistrimit dhe aplikimit për vaksinën kundërCOVID-19 në platformën eKosova:

Shërbimi “Aplikimi për vaksinim kundër COVID-19” është publikuar kohë më parë në eKosova në vegzën https://ekosova.rks-gov.net/Video/Hn2SJJlZppw dhe njëkohësisht duke klikuar vegzën “Shiko video udhëzuesit” që gjendet në faqen e parë tek eKosova.

Procedura e shkruar se si të përdoret shërbimi “Aplikimi për vaksinim kundër COVID-19” është:

Hapet platforma eKosova duke shënuar adresën https://ekosova.rks-gov.net/,

Klikohet mbi “Shërbime”,

Klikohet mbi “Shëndetësia”,

Klikohet mbi “Aplikimi për vaksinim kundër COVID-19”,

Plotësohet fusha “Profesioni” dhe vendoset tiku mbi fushën “Keni sëmundje kronike?” nëse aplikuesi ka sëmundje kronike,

Klikohet mbi “Apliko”.

Procedura e shkruar se si të përdoret shërbimi “Aplikimi për vaksinim kundër COVID-19 për persona tjerë” është:

Hapet platforma eKosova duke shënuar adresën https://ekosova.rks-gov.net/,

Klikohet mbi “Shërbime”,

Klikohet mbi “Shëndetësia”,

Klikohet mbi “Aplikimi për vaksinim kundër COVID-19 për persona tjerë”,

Plotësohen fushat “Numri personal i aplikuesit”, “Profesioni i aplikuesit”, “Numri i telefonit të aplikuesit” dhe vendoset tiku mbi fushën “Ka sëmundje kronike?” nëse personi për të cilin aplikoni ka sëmundje kronike,

Klikohet mbi “Apliko”.