Miratohet në parim buxheti për vitin 2017

Në parim është miratuar buxheti i Kosovës për vitin 2017.

Në sallë kanë qenë 93 deputetë, ndërsa 73 kanë votuar pro, kundër 20. Nuk ka pasur abstenim.