Në Pejë nis objekti pēr pastrimin e xhenazeve

Këshilli i Bashkësisë Islame në Pejë në koordinim dhe bashkëpunim me komunën e Pejës dhe kryetarin z.Gazmend Muhaxherin fillon ndërtimin e gusulhanes (vendi pēr pastrimin e xhenazeve) për qytetin e Pejës.

Projekti përmban:

-GUSULHANE PËR MESHKUJ
-GUSULHANE PËR FEMRA
-MORGU
-ABDES-HANE
-WC
-SALLA PËR FALJEN E NAMAZIT TË XHENAZES