Nesër seanca e Kuvendit

Nesër, më 4 maj, në orën 10:00, Kuvendi i Republikës së Kosovës vazhdon seancën me pika të mbetura nga seancat e kaluara, ndërsa një javë më pas, më 11 maj, po ashtu në orën 10:00, mblidhet në seancë të re.

Kështu vendosi Kryesia e Kuvendit të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e sotme të saj, të drejtuar nga Xhavit Haliti, nënkryetar, në të cilën merrnin pjesë edhe kryetarët e grupeve parlamentare.

Në seancën e nesërme, Kuvendi do të votojë Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për minierat dhe mineralet, Propozim-rezolutën në lidhje me arrestimet e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, rekomandimet në lidhje me mos zbatimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe rekomandimet në lidhje me shkeljen e të drejtave të punëtorëve në Kosovë.
Më pas, në interpelancë do të paraqitet kryeministri Isa Mustafa, sipas kërkesës së deputetes Donika Kadaj-Bujupi, e mbështetur edhe nga 15 deputetë nënshkrues, për çështjen e shfrytëzimit e thëngjillit dhe minierën e Sibovcit. Më pas, para deputetëve, në një interpelancë tjetër lidhje me Kontratën e privatizimit të Kompanisë së Distribuimit të Energjisë Elektrike, do të jetë ministri Blerand Stavileci, sipas kërkesës së deputetit Visar Ymeri, i mbështetur edhe nga 15 deputetë nënshkrues.
Dy pikat e fundit të rendit të ditës, do të jenë shqyrtimi i parë i Projektligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës, si dhe shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini e Sport lidhur me Mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për fuqizim dhe pjesëmarrje të rinisë.
Më 11 maj, ndërkaq, pas deklarimeve jashtë rendit të ditës dhe pyetjeve parlamentare, për herë të parë pritet të shqyrtohet Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për festat zyrtare në Republikën e Kosovës.
Për herë të dytë, ndërkaq, do të shqyrtohen tri projektligje: Projektligji për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-124, si dhe Projektligji për shoqëritë tregtare.
Seanca pritet të përmbyllet me shqyrtimin e raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për partneritet publiko-privat.
Në mbledhjen e sotme, Kryesia shqyrtoi dhe miratoi raportin e shpenzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2016, si dhe Kornizën afatmesme të shpenzimeve të Kuvendit, për periudhën 2018-2020, konform rekomandimeve të Komisionit për Buxhet dhe Financa.
Po ashtu, Kryesia shqyrtoi edhe çështje të tjera nga fushëveprimtaria e saj.