Një pajisje e pakuptimtë: “Park Assist” në vetura po bëhet – një gjë e së kaluarës!

Ky opsion, të cilin shumë prodhues filluan ta instalojnë në vetura të reja disa vite më parë për ta bërë më të lehtë parkimin për shoferët, ka filluar të zhduket.

Ndër elementët e shumtë të pajisjeve teknologjike që disa prodhues veturash kanë instaluar në automjetet e tyre të reja, është një që ka filluar të zhduket, pikërisht ndihmësit e parkimit, pra një lloj autopiloti që mundëson parkimin e makinës pa kontrollin e shoferit.

Sistemi i asistencës automatike të parkimit nuk është më i instaluar në disa vetura të reja sepse drejtuesit e mjeteve nuk e përdorin dhe kjo i atribuohet faktit se është një funksion shumë i ngadalshëm dhe nuk arrin shpejtësinë e përdoruesit në parkim.

Një nga prodhuesit që njoftoi se do të ndalojë përfshirjen e këtij sistemi në disa prej modeleve të tij është Ford, pasi pas një sondazhi për kënaqësinë e klientëve, shumë pranuan se nuk e përdornin Activa Park Assistant, siç e quan Ford këtë funksion në automobilat e tij.

Ndaj kompania amerikane vendosi ta eliminonte këtë funksion dhe në këtë mënyrë të kursente në koston prej 50 eurosh, sa ishte kostoja e instalimit të tyre në çdo veturë.