NJIHUNI ME KUSHTET NË TË CILAT JETOJNË KOMUNITETI EGJIPTIAN NË KOSOVË (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=fGDNRVWD3ts
Komuniteti egjiptian në Kosovë përballet me mjaft shumë sfida, por ajo që i vecon më së tepërmi ato nga sfidat e përgjitshme është diskriminimi ndaj tyre.
Përvec se jetojnë në lagje të izoluara që nuk kanë infrastrukturë dhe kushte elementare për jetesë, ky komunitet përballe edhe me pengesa të tjera si mungesa e qasjes në arsim, mundësi jo të barabarta punësimi dhe paragjykim dhe stigmatizim nga pjesa tjetër e shoqerisë.
Të mbuluar nga varfëria e skajshme, e shpeshherë edhe nga sëmundjet, komuniteti egjiptian janë pasqyrë e përkushtimit të dobët të shoqërisë sonë për të jetuar në harmoni të plotë me të gjitha komunitetet, duke mos harruar se cilido prej nesh do të mund të ishin në mesin e tyre. /MESAZHI/