Për hajr na koftë! – VIDEO

Nën Hijen e Hadithit Kudsij është seria me e re ligjëratave nga Hoxhë Husamedin Abazi të cilat gjatë gjithë Muajit të Ramazanit në Xhaminë “Hasan Beg” (4 llullat), do të shoqërohemi me ligjëratë ditore. Fusha e ligjërimit do jetë: Komentimi i Haditheve Kudsije.
Çdo ditë nga ora 12.30 – 13.00 nga e Hëna deri të Shtunen