Pezullohet vendimi për arrestimin e Albin Kurtit

Gjykata themelore e Prishtinës, ka tërhequr përkohësisht urdhëresën ndaj Albin Kurtit, sipas të cilit ai kishte kryer vepër penale në vazhdimësi, duke përdorur armë apo mjete të rrezikshme siç cilësohen ngë neni 375 paragrafi 1 i KPRK-së dhe vepër penale, pengim i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare nga nenin 409 paragrafi nr, 1 i KPRK-së.

“Pezullohet përkohësisht ekzekutimi i urdhëresës me nr, PKRne, 717/15 të datës 21.04.2017 për ndalim, arrestim dhe dërgim në qendër të paraburgimit për të akuzuarin Albin Kurti, i biri i Zaimit dhe Arifes, e gjinisë Tahiri, i lindur me 24.03.1975 në Prishtinë, ku edhe jeton në rrugën “Afrim Vitia, ne,24.”, shkruhet në urdhëresën e Gjykatës Themelore të Prishtinës.