Policët kërkojnë pensione të parakohshme prej 300 eurosh

Mbi 1 mijë zyrtarë policorë të Kosovës pritet të dalin në pension të parakohshëm nëse projektligji i hartuar procedohet në Qeverinë e Kosovës. Përfaqësues të Sindikatës së Policisë kanë shpalosur edhe kërkesat e tyre të pensionimit.

Sindikata e Policisë ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës pensione të ngjashme si të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK). 60-përqindëshi i pagës së tyre bruto i bie të jetë mbi 300 euro për 1 mijë zyrtarët policorë të cilët pensionohen në moshën 55-vjeçare.Një projektligj i tillë ka filluar të hartohet, pavarësisht se Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) e kishte kritikuar ashpër një iniciativë të tillë.“Në të njëjtën kohë ne jemi gjithnjë e më të shqetësuar për iniciativat e shpenzimeve sociale, siç është skema e propozuar e pensioneve për mësuesit të cilët punuan në sistemin paralel në vitet 1990 ose skemën e pensionit të parakohshëm për forcat policore.

Këto do të krijonin detyrime të mëdha të pensioneve të pafinancuara, të cilat sistemi i pensioneve tashmë i pafinancuar në Kosovë thjesht nuk mund ta përballojë. Për më tepër, kërkesa për skema të ngjashme për profesione tjera me siguri do të pasojë, duke vënë në rrezik buxhetin e Kosovës dhe qëndrueshmërinë e borxhit”, pati thënë kohë më parë shefi i FMN-së Ruud Vermuelen gjatë një interviste për Zërin.