Procesi i Liberalizimit të Vizave – Procedurat dhe kohëzgjatja deri te miratimi nga Parlamenti Evropian dhe hyrja në fuqi (Dokument)

Rekomandimi i Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën është pozitiv.

Por cilët janë hapat deri tek vendimi përfundimtar për heqjen e vizave?

Këta janë hapat e mëtutjeshëm:

1. Parlamenti Evropian: Mandatimi nga Komisioni LIBE, të drejtat civile,drejtësi dhe mandat për fillimin e negociatave me Këshillin)

2. Këshilli: Miratimi i pozicionit negociues në Këshill

3. KE/PE/KBE/: Pajtim në mes të Këshillit dhe PE, Trialogue

4. Parlamenti Evropian: Votimi në Seancë Plenare të Parlamentit Evropian

5. Këshilli: Miratimi nga Ambasadorët COREPER II

6. Këshilli : Miratimi nga Këshilli i Ministrave me shumicë te kualifikuar apo ajo që quhet shumicë e dyfishtë 55% te vendeve anëtare(16vende),që përfaqëson të paktën 65% te popullsisë se BE-së(328mil nga 505)

7. Ceremonia e nënshkrimit

8. Publikimi në Gazetën Zyrtare të BE-së

9. Hyrja në fuqi

Sa për informim më të detajuar, që nga marrja e mandatit nga Komisioni LIBE, deri tek hyrja në fuqi e propozimit për ndryshimin e rregullores 539/2001 të BE, për Gjeorgjinë ka marr 6 muaj ndërsa për Ukrainën 9 muaj.

Mos të harrojmë një gjë sundimi i së drejtës është kryefjala e rrugëtimit tonë në BE.

Me poshtë mund te gjeni kohëzgjatjen e procesit te liberalizimit te vizave te vendeve tjera nga rekomandimi e deri tek vendimi për heqjen e vizave./Mesazhi.com/