Reagim – Martesa e gjinisë së njëjtë në Tiranë

Prof. Adnan Simnica

Akt degjenerues kundër ligjit të Zotit të Madhëruar, kundër natyrshmërisë së shëndoshë të njeriut dhe kundër çdo vlere familjare, fetare e kombëtare.
Akt çnjerëzor, madje përtej shtazarak, legjitimimi i të cilit përbënë kulmin e hidhërimit të Zotit të botëve, Allahut, xh.sh.
Pejgamberi Lut, a.s., të tillëve u tha:
“Vërtet, ju jeni njerëz të shfrenuar (të degjeneruar)! (Kuran, El Araf: 81)