Shumë njerëz nuk e dinë – vrima në derën e pasme të veturës kryen një funksion të rëndësishëm

Shumë vetura kanë veçori të fshehura që mund të zbulohen vetëm duke studiuar manualin. Ai përfshin gjithashtu një vrimë të vogël në derën e pasme të automjetit.

Është një vend që pothuajse askush nuk i kushton vëmendje – paneli i brendshëm i derës pothuajse nuk shihet kurrë, sepse është kryesisht i mbyllur. Megjithatë, mund të jetë shumë e dobishme veçanërisht nëse fëmijët janë duke vozitur.

Vrima e vogël në derën e pasme tek automobilat ka një simbol fëmijësh sipër saj, pasi është për sigurinë e fëmijëve që nuk mund ta hapin derën vetë. Mund ta aktivizoni këtë funksion duke futur çelësin e veturës në folenë plastike prapa vrimës dhe duhet ta kthenit në anën e majtë.

Pas kësaj, duhet të dëgjoni një “klikim” mekanik ndërsa siguresa bllokohet dhe për ta çaktivizuar, thjesht kthejeni përsëri çelësin djathtas.

Prindërit e rinj që nuk kanë përdorur kurrë më parë një bllokues për fëmijë, mund të mos dinë as për këtë veçori të fshehur – shumë thjesht përdorin një sistem kyçjeje qendrore në vend të kësaj, i cili mund të aktivizohet nga një çelës në automjet, por nuk ofron të njëjtën mbrojtje.

Një bllokim i vërtetë i sigurisë për fëmijë parandalon plotësisht hapjen nga brenda – kështu që dera e veturës mund të hapet vetëm nga jashtë. Megjithatë, me mbylljen qendrore, dera shpesh mund të hapet nga brenda duke e tërhequr dorezën dy herë, kështu që kjo nuk siguron një nivel të mjaftueshëm sigurie.

Për sistemet pa çelës fizik, mund t’ju duhet të aktivizoni në mënyrë elektronike bllokimin e fëmijëve nëpërmjet menysë së automjetit.