Të dhënat e KSHZ-së për daljen e votuesve deri në ora 13:00

Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka publikuar edhe të dhënat e daljes së votuesve deri në ora 13:00. Dalja e votuesve në nivel republikan ishte 34.53 për qind. Në nivel të njësive zgjedhore, dalja është si vijon:

Njësia zgjedhore numër 1: 112.209 votues 38.35%

Njësia zgjedhore numër 2: 100.356 votues 33,67%

Njësia zgjedhore numër 3: 108.411 votues 38.67%

Njësia zgjedhore numër 4: 110.121 votues 39,28%

Njësia zgjedhore numër 5: 97.365 votues 33.55%

Njësia zgjedhore numër 6: 70.414 votues 24,03%

Në nivel republikan, të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 598.876 qytetarë.