Të drejtë vote në Drenas, 52 mijë e 569 persona

Komisioni qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se lista përfundimtare e votuesve për kryetar të komunës së Drenasit përmban 52 mijë e 569 emra të votuesve, një rritje prej 2 mijë e 338 votues apo 4.45% në krahasim me zgjedhjet e fundit për të njëjtën komunë.

Kryeshefi Ekzekutiv i SKQZ-së, Enis Halimi paraqiti raportin lidhur me ecurinë e përgatitjeve të Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Drenasit (Gllogocit).

Halimi bëri të ditur se deri më tani përgatitjet janë duke vijuar sipas planifikimeve të bëra më parë.

Në vazhdim të mbledhjes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për Certifikimin e Listës Përfundimtare të Votuesve (LPV) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Drenasit, e cila përmban: 52 mijë e 569 emra të votuesve, me një rritje prej 2 mijë e 338 votues apo 4.45% në krahasim me zgjedhjet e fundit për të njëjtën komunë.

Gjatë paraqitjes së Raportit Përfundimtar të LPV-së u bë e ditur se numri i Qendrave të Votimit në këtë komunë është 28 sosh (4 më shumë se në zgjedhjet 2014) me gjithsej 72 vendvotime.

Në këtë mbledhje, KQZ-ja mori vendim edhe për miratimin e dizajnit, përmbajtjes dhe formatit të Fletëvotimit për këto zgjedhje, që do të mbahen më 4 dhjetor 2016. Sipas vendimit të KQZ-së, Fletëvotimi, ndër tjerash, përmban: logon e KQZ-së; emrat e subjektit politik përkatësisht kandidatëve siç janë paraqitur në aplikimin për certifikim së bashku me numrin rendor; dhe tekstin udhëzues ”votoni vetëm një kandidat”.

Gjithashtu, KQZ-ja miratoi sloganin e Zgjedhjeve të Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunës së Drenasit, e që është: “Vendimi të takon ty”.

Në fund të mbledhjes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve diskutoi lidhur me kërkesën e Presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi për pjesëmarrje në Reformën Zgjedhore.

Pas diskutimeve, u vendos që kryetarja Daka të përfaqësojë KQZ-në në këto takime.