Tërnava: Të lutemi për paqen e harmoninë në Kosovë dhe gjithë botën

Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiu Naim ef. Tërnava, uroi të gjithë besimtarët për festën e Kurban Bajramit e cila do të festohet nesër në mbarë botën.

Ternava uroi të gjithë besimtarët që festa e Kurban Bajramit të sjellë shëndet, paqe dhe begati në familjet tona.

Therja e kurbanit në ditët e Bajramit, tha se është një ibadet shtesë i cili përveç se argumenton bindjen ndaj Krijuesit është edhe një formë e cila ka për qëllim t’i bashkojë njerëzit, por edhe të krijojë atmosferë festive tek secila familje pa asnjë dallim.

Ai tha se Kurban Bajrami na afron me njëri tjetrit edhe duke ndarë mishin e kurbanit, por në këtë festë duhet ndarë dashurinë, mirësinë dhe solidaritetin me të tjerët. Të përforcojmë lidhjet tona familjare dhe shoqërore, që na mësojnë traditat e fesë tonë.

“Në këtë ditë të shenjtë, le të lutemi për paqen dhe harmoninë në Kosovë dhe në të gjithë botën. Le të bëhemi një komunitet i bashkuar, duke i ndihmuar njëri-tjetrin dhe duke kultivuar vlerat e mira që na bëjnë njerëz të përkryer”, tha ndër të tjera Tërnava

Urimi i plotë i Myftiut të Kosovës, Naim ef. Tërnava

Të nderuar besimtarë!

Vëllezër e motra!

Të nderuar qytetarë të Kosovës!

Më lejoni që në këtë ditë të madhe të Arafatit, në prag të festës së Kurban-Bajramit, t’u drejtohem me urimet e përgëzimet më të mira, duke lutur Zotin xh.sh. që t’ju begatoj me shëndet, harmoni, mbarësi e mirëqenie.

Sot, në këtë ditë të madhe – Ditën e Arafatit, kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të Bashkësisë Islame të Kosovës, institucioneve të saj dhe në emrin tim, t’u bashkëngjitëm lutjeve e adhurimeve të besimtarëve myslimanë që sot gjenden në rrafshnaltën e Arafatit, ku të gjithë të veshur me petkun e bardhë – me ihrama, të barabartë e pa asnjë dallim, me çiltërsinë shpirtërore e me bindje dhe sinqeritet, po e kryejnë obligimin e Haxhit.

Në mesin e miliona hanxhinjve nga e gjithë bota, të cilët sot gjenden në Arafat, janë edhe besimtarët tanë nga Kosova dhe viset tjera, të cilët në formën më të mirë me lutje e adhurim, të përkushtuar, pa dallim statusi shoqëror, gjinie, etnie, gjuhe e origjine, shprehin me ndjesinë më të thellë besimin dhe përkushtimin e tyre ndaj Krijuesit të gjithësisë.

Të nderuar besimtarë

Vëllezër e motra

Me kryerjen e Haxhit besimtari shpreh në mënyrë shpirtërore, emocionale e fizike përkushtimin vetanak e kolektiv për Zotin xh.sh., i bindur në faljen e mëkateve dhe në shpërblimet e shumta dhe të veçanta të premtuara nga Zoti fuqiplotë.

Kryerja e Haxhit përmban në vete urtësi e begati të shumta. Haxhi na rikujton udhëtimin për tek Zoti xh.sh., duke pasur për qëllim që haxhiu të kthehet i pa mëkate. Zoti xh.sh., thotë:

“Vizita e shtëpisë (Qabesë) është obligim, për ata që kanë mundësi udhëtimi te ajo”. Ali – Imaran.

Po ashtu Haxhi bartë në vete edhe ndjenjën e barazisë mes njerëzve, pa dallim. Në Arafat që të gjithë ndihen të barabartë, e kjo është një dëshmi e madhe ku tregohet e mnaifestohet uniteti i fortë në besim, në ndjenja dhe rituale.

Qëndrimi në Arafat prandaj është një ibadet i rëndësishëm, dhe në këtë ditë Allahu xh.sh. derdh rahmetin e Tij mbi besimtarët që gjenden aty dhe mbi njerëzimin mbarë, i pranon lutjet e tyre dhe u përgjigjet në dua. Prandaj, lutja më e mirë dhe më e pranueshme tek Zoti është: “Nuk ka të adhuruar tjetër pos Allahut Një, Ai nuk ka ortak”

Edhe prerja e kurbanit në Ditën e Bajramit është një ibadet tjetër shtesë ndërkaq, argumenton po ashtu shpirtin e bindjes për Zotin dhe në të njëjtën kohë ka për qëllim qoftë edhe për një kohë të caktuar mbylljen e hendekut dhe ndasive mes shtresave të ndryshme shoqërore, duke rritur bashkëpunimin dhe duke afruar ndihmën dhe duke i dhënë dorën njëri-tjetrit.

Zoti xh.sh., në Kuranin fisnik, thotë:

“Në të vërtetë të dhamë ty shumë të mira, Andaj t’i falu dhe prej kurban për hir të Zotit tendë” El-Kevther 1-2.

Therja e kurbanit historikisht na rikujton veprimin e Ibrahimit a.s., me birin e tij Ismailin a.s., i cili ishte i gatshëm të flijonte edhe të birin e tij të vetëm për hir të Zotit xh.sh.

Sakrifica pra, ka kuptim të veçantë vetëm atëherë kur bëhet për hir të Krijuesit, dhe vetëm atëherë merr kuptimin dhe dimensionin sa hyjnorë po aq edhe human e social. Zaten, këtë mision ka edhe prerja e kurbanit; derisa tek nevojtarët arrin mishi i kurbanit, tek Zoti arrin vetëm qëllimi dhe nijeti i mirë në emër të Tij.

Të dashur besimtarë!

Festa e Kurban Bajramit te ne vazhdimisht ka përçuar në formën më të mirë të mundshme shpresën, begatinë, solidaritetin, ndihmën për tjetrin, urtësinë, paqen e mirëkuptimin, vlera këto që shoqërisë i japin kuptim dhe këtë na e kërkon edhe Krijuesi ynë.

Sot po jetojmë në një kohë trazirash, luftërash, pasiguri, konflikte e frikë, në këtë ditë të madhe, në vigjilje të Kurban Bajramit, lutemi që mesazhet dhe porositë që i bartë kjo festë të kuptohen drejtë nga të gjithë; lutemi po ashtu që bota të ketë sa më pakë konflikte, ngatërresa, luftëra e çrregullime. Festa e Kurban Bajramit ka edhe domethënien e paqes, drejtësisë, unitetit e mirëkuptimit.

Duke ju uruar për festën e madhe të Kurban-Bajramit, lus Zotin për shëndet, mbarësi, begati, dashuri e harmoni në familjet tuaja.

Me fat e mbarësi festa e Kurban-Bajramit!.