Vazhdon seanca e Kuvendit, tërhiqet nga rendi rezoluta për dialogun

Kuvendi i Kosovës po vazhdon seancën në rendin e së cilës janë 32 pika.

Pika e parë e rendit të ditës, Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me angazhimet e Presidentit të Kosovës për përfshirjen e “shkëmbimit të territoreve” apo “korrigjim të kufijve” në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, është tërhequr pasi grupet parlamentare janë pajtuar për harmonizim të qëndrimeve.

Pikat tjera të rendit janë:

Votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 02/L-88 për Trashëgiminë Kulturore,

Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës,

Votimi për Emërimin e 7 (shtatë) anëtarëve të Këshillit të Kosovës për trashëgimi Kulturore,

Votimi për shkarkimin e z. Shqiprim Pula nga pozita e anëtarit të Bordit të Autoritetit Rregullator të komunikimeve elektronike dhe postare,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për peticione,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-064 për festat zyrtare në Republikën e Kosovës,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Referendum,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për të drejtën ndërkombëtare private,

Votimi në parim i Projektligjit për transmetuesin publik të Kosovës,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 06/L-079 për Efiçiencë të energjisë,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Lirinë e Asociimit në organizata joqeveritare,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për produkte të ndërtimit,

Shqyrtimi i Propozim-vendimit për caktimin e kompensimit për një (1) anëtar të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe dy (2) anëtarëve të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona,

Emërimi i kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve në Prishtinë për vitin 2017,

Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për Buxhet dhe Financa lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare,

Shqyrtimi i Raportit të Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për Persona të Pagjetur dhe Peticione lidhur me mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi,

Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Komisionit të Pavarur për Media për vitin 2017,

 

Shqyrtimi i rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin vjetor të Auditimit për vitin 2017,

Formimi i Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me gjendjen në PTK dhe Vala,

Kërkesa e GP të PSD për caktimin e kryesuesit të Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë,

Kërkesa e GP të PSD për zëvendësimin e anëtarit në Komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike.

Votimi i Raportit vjetor të Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës për vitin 2017,

Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/ L-010 për Noterinë,

Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/L-067 për plotësimin edhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës,

Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 06/L-038 për shërbimet postare,

Votimi në lexim të dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë,

Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar për dialogun me Serbinë,

Votimi i Propozim Rezolutës nga Debati parlamentar, sipas kërkesës së deputetes Donika Kadaj-Bujupi, mbështetur edhe nga 7 deputetët nënshkrues nga GP i AAK-së, në lidhje me shtesat e fëmijëve.