Video që nuk duhet të lihet pa e parë: Ja si reagojnë fëmijët kur shohin bashkëmoshatarët e tyre në luftë

https://www.youtube.com/watch?v=LVXpXOXcjQE

Video që nuk duhet të lihet pa e parë: Ja si reagojnë fëmijët kur shohin bashkëmoshatarët e tyre në luftë