230 maturantë përfundojnë me suksesë shkollimin në Medresenë “Alauddin”