2N’2 – Karaktere të ndryshme e të qenurit hoxhë – Bahri Sejdiu & Halil Avdulli | @teve1