75 vjeçari, ikonë e alpinizmit në Kosovë!

Dr. Jonuz Cani