A është Sunneti në kundërshtim me qytetërimin bashkëkohor?