Ai bleu një shtëpi, por nuk e dinte se çfarë e priste në të!