Ai është Zot në qiell dhe në tokë

Emisioni “Kandili” shtjellon temën:

Ai është Zot në qiell dhe në tokë

Moderator: Hamit Kamberi
Mysafirë: Sabahudin Jashari & Hysamedin Abazi