Analizë e shkëputur mbi Turqinë në aspektin gjeopolitik dhe gjeostrategjik