Arafati është dita e përballjes me vetët tona – Halil Avdulli