BIK njofton: Në Arafat janë bërë të gjitha përgatitjet për pritjen e besimtarëve