BISEDË ME STUDIUES: PROF. DR. RIZA SMAKA – PRIVATIZIMI NË KOSOVË, TENDERËT, KORUPSIONI DHE DEMARKACIONI

Bisedë me Studiues Ubejd Gashi – Prof. Dr. Riza Smaka

Pjesa e parë e intervistës Temat : Privatizimi në Kosovë-(Tenderët – korupcioni ) si dhe Demarkacioni
Cili është mendimi i Profesorit për Privatizimin e pronës shoqërore
Cilat ishin gabimet e privatizimit në Kosovë Si është menduar që të jetë
Si u devijua
Cilat janë pasojat e privatizimit
Kush përfitoj nga kjo formë e privatizimit
Tenderët dhe tenderomania
Cilat janë format e korupcionit te tenderët
Pse u lejua kjo formë e tenderëve
Çka nënkuptojmë me Delimitacion e çka me Demarkacion
Cilat janë udhëzimet e Komisionit të Badinterit
Cilat janë gabimet kardinale që ka bërë Komisioni për shenimin e kufirit
Pse nuk u bë shenimi i i kufijve në bazë të kufijve administrative
Pse nuk duhet të caktohet kufiri sipas kufijve kadastrale
Si është dashtë të bëhet shenimi i kufijve.
Për këto dhe çështjet tjera në këtë pjesë të intervistës, Prof. Dr. Riza Smaka www.fronti.info