Cilat janë barërat që shkaktojnë harresën?

Pavarësisht faktit se ato përshkruhen për lehtësim të gjendjes, nga përshkrimi i gabueshëm i tyre në botë shkaktohen 100 mijë vdekje.

Brenda një viti 1.5 milionë njerëz shtrohen nëpër spitale për shkak edhe të efekteve anësore që shfaqen nga përdorimi i barërave.

Por përdorimi i disa prej tyre, shkakton te njeriu humbje të memories.

Më poshtë i keni këto lloj barëra që shkaktojnë harresën:

Scopolamine, atropine, glycopyrrolate
for epilepsy — phenytoin or Dilantin
painkillers — heroin, morphine, codeine
Ambien, Lunesta, Sonata
benzodiazepines — Valium, Xanax, Ativan, Dalmane
quinidine
naproxen
steroids
antibiotics (quinolones)
antihistamines
interferons
insulin
methyldopa
antipsychotics — Haldol, Mellaril
tricyclic antidepressants
lithium
barbiturates — Amytal, Nembutal, Seconal, phenobarbital
chemotherapy/Mesazhi/