Diçka në heshtje dhe fshehtësi me Zotin – Halil Avdulli