Dita e Ashures, dita kur Zoti shpëtoi një Pejgamber dhe fundosi një zullumqar (Video)

Fjala “Ashura” vjen nga arabishtja dhe rrjedh nga rrënja “ashr” që në gjuhën arabe do të thotë dhjetë. Dita e Ashures është dita e dhjetë e muajit Muharem.

Por cfare është kuptimi i Ditës së Ashurës, dhe si ta kuptoni vleren e saj?

Këtu është një spjegim nga Halil Avdulli, në një dimenzion shumë përfshirës. Këtu do ta kuptoni një ngjarje që përmendet edhe ne dy librat e mëhershme Tevrati dhe Inxhili, por Kurani jep detaje edhe me tej.

Për të mësuar pse Kurani sqaroi ngjarjen, atëherë dëgjoni ligjërimin me temën “Mesazhi i ditës së Ashurës”.