Dosjet për kompensimin e dëmeve te luftës dorëzohen në Kushtetuese

Sot në Gjykatën Kushtetuese te Kosovës do te dorëzohen dosjet radhës rreth vlerësimit te kushtetutshmërisë se aktit juridik te Gjykatës Supreme te Kosovës, me rastin e refuzimit te padisë për kompensimin dëmeve te luftës.

Para se te dorëzohen dosjet në gjykatë do te behët një prononcim për mdjet elektronike dhe te shkruara nga Jahir Bejta drejtor i shoqatës profesionale për dëme te luftës ne nivel vendi “Ngritja e Zërit”, rreth sfidave te shoqatës, nga mos përkrahja institucionale e veprimtarisë te subjektit qe 10 vite, qe nga viti 2008 e deri me tani.

Ndërsa akcent i veçant do t’i kushtohet kundërshtimit te faljes eventuale te dëmeve te luftës ne Bruksel si rezultat I presionit ndërkombëtar.

Me konstatim se jeta e njeriut edhe prona private janë te garantuara me Kushtetutë dhe Konventa Ndërkombëtare, andaj nënshkrimi eventual e ndonjë akti te dëmshëm do te kundërshtohet nga subjektit përkatës