E xhumaja në Qabe dhe përfundimi i Haxhit të këtij viti!