Edukime Kuranore | 33. I devotëshmi nuk korruptohet- Ferid Piku